จังหวัด เชียงใหม่

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
1 2553 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ รูปภาพ เชียงใหม่
2 2559 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
3 2553 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 รูปภาพ เชียงใหม่
4 2559 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
5 2553 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ รูปภาพ เชียงใหม่
6 2559 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
7 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
8 2553 ศาลแรงงานภาค 5 รูปภาพ เชียงใหม่
9 2559 ศาลแรงงานภาค 5 ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
10 2559 สำนักงานอัยการเขต 5 ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
11 2553 สำนักงานอัยการเขต 5 รูปภาพ เชียงใหม่
12 2553 สำนักงานคุมประพฤติภาค 5 รูปภาพ เชียงใหม่
13 2553 สำนักงานคุมประพฤติภาค 5 ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
14 2553 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ รูปภาพ เชียงใหม่
15 2559 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
16 2553 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ รูปภาพ เชียงใหม่
17 2559 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
18 2553 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ รูปภาพ เชียงใหม่
19 2559 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
20 2553 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 รูปภาพ เชียงใหม่
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา