จังหวัด พิษณุโลก

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
1 2548 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก รูปภาพ พิษณุโลก
2 2548 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
3 2548 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก รูปภาพ พิษณุโลก
4 2559 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
5 2548 สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ รูปภาพ พิษณุโลก
6 2559 สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
7 2548 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 พิษณุโลก รูปภาพ พิษณุโลก
8 2559 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 พิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
9 2548 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษณุโลก รูปภาพ พิษณุโลก
10 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
11 2548 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปภาพ พิษณุโลก
12 2559 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
13 2548 ศาลจังหวัดพิษณุโลก แผนกคดี เยาวชน และครอบครั รูปภาพ พิษณุโลก
14 2559 ศาลจังหวัดพิษณุโลก แผนกคดี เยาวชน และครอบครั ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
15 2548 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ รูปภาพ พิษณุโลก
16 2559 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
17 2559 วนอุทยานม่อนพระยาแช่ ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
18 2561 สำนักงานสรรพากรภาค 7 ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
19 2561 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
20 2561 สำนักงานอัยการเขต 6 ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา