จังหวัด ลำปาง

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
1 2550 วนอุทยานม่อนพระยาแช่ รูปภาพ ลำปาง
2 2550 ศาลากลางจังหวัดลำปาง รูปภาพ ลำปาง
3 2559 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
4 2550 ศาลจังหวัดลำปาง รูปภาพ ลำปาง
5 2559 ศาลจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
6 2561 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
7 2561 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
8 2561 สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
9 2561 ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
10 2561 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
11 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
12 2561 ศาลแขวงลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
13 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
14 2561 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
15 2561 เรือนจำกลางลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
16 2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
17 2561 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
18 2561 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
19 2561 ที่ทำการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
20 2561 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา