จังหวัด ปทุมธานี

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
21 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
22 2561 ศาลากลาง (หลังเก่า) จังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
23 2561 สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
24 2561 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
25 2561 จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
26 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
27 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
28 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
29 2561 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
30 2561 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
31 2561 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
32 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
33 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
34 2561 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
35 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
36 2561 โครงการชลประทานรังสิตใต้ ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
37 2561 สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
38 2561 สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
39 2561 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
40 2561 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา