จังหวัด กระบี่

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
21 2553 องค์การริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รูปภาพ กระบี่
22 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รูปภาพ กระบี่
23 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ภาพถ่ายดาวเทียม กระบี่
24 2553 สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ สำนักงานอัยการสูงสุด รูปภาพ กระบี่
25 2559 สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ สำนักงานอัยการสูงสุด ภาพถ่ายดาวเทียม กระบี่
26 2553 ศูนย์ราชการอำเภอเมืองกระบี่ (ที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่) รูปภาพ กระบี่
27 2553 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ รูปภาพ กระบี่
28 2559 สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ภาพถ่ายดาวเทียม กระบี่
29 2559 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ภาพถ่ายดาวเทียม กระบี่
30 2559 สำนักงาน การขนส่งทางน้ำที่ 5 สาขากระบี่ ภาพถ่ายดาวเทียม กระบี่
31 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ สาขาอำเภออ่าวลึก ภาพถ่ายดาวเทียม กระบี่
32 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ ภาพถ่ายดาวเทียม กระบี่
33 2560 แขวงทางหลวงกระบี่ ภาพถ่ายดาวเทียม กระบี่
34 2560 ท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ภาพถ่ายดาวเทียม กระบี่
35 2560 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 กระบี่ ภาพถ่ายดาวเทียม กระบี่
36 2560 สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ ภาพถ่ายดาวเทียม กระบี่
37 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ภาพถ่ายดาวเทียม กระบี่
38 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ภาพถ่ายดาวเทียม กระบี่
39 2560 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ ภาพถ่ายดาวเทียม กระบี่
40 2560 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ภาพถ่ายดาวเทียม กระบี่
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา