จังหวัด ภูเก็ต

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
21 2560 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
22 2560 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
23 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
24 2560 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
25 2560 สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
26 2560 อาคารพักอาศัยข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
27 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
28 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
29 2560 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
30 2560 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
31 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
32 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
33 2560 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
34 2560 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
35 2560 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
36 2560 พิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
37 2560 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
38 2560 สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
39 2560 ด่านศุลกากรภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
40 2560 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา