จังหวัด เชียงใหม่

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
21 2559 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
22 2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เขต 7 (เชียงใหม่) รูปภาพ เชียงใหม่
23 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เขต 7 (เชียงใหม่) ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
24 2553 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รูปภาพ เชียงใหม่
25 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
26 2553 ศูนย์ราชการกรมสรรพากร จังหวัดเชียงใหม่ รูปภาพ เชียงใหม่
27 2559 ศูนย์ราชการกรมสรรพากร จังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
28 2553 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 รูปภาพ เชียงใหม่
29 2559 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
30 2553 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รูปภาพ เชียงใหม่
31 2559 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
32 2559 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
33 2553 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ รูปภาพ เชียงใหม่
34 2553 ศาลปกครองเชียงใหม่ รูปภาพ เชียงใหม่
35 2559 ศาลปกครองเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
36 2553 สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ รูปภาพ เชียงใหม่
37 2559 สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
38 2553 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ รูปภาพ เชียงใหม่
39 2559 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
40 2559 สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา