จังหวัด พิษณุโลก

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
21 2561 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
22 2561 สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
23 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
24 2561 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
25 2561 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
26 2561 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
27 2561 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
28 2561 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
29 2561 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
30 2561 กองทัพภาคที่ 3 ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
31 2561 สำนักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
32 2561 สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
33 2561 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
34 2561 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
35 2561 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
36 2561 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
37 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
38 2561 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
39 2561 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
40 2561 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา