จังหวัด ลำปาง

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
21 2561 บ้านพักข้าราชการสรรพสามิตจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
22 2561 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
23 2561 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
24 2561 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
25 2561 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
26 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
27 2561 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
28 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
29 2561 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
30 2561 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
31 2561 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
32 2561 สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
33 2561 โครงการชลประทานลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
34 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
35 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
36 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
37 2561 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
38 2561 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
39 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
40 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา