จังหวัด ปทุมธานี

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
41 2561 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
42 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
43 2561 สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
44 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
45 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
46 2561 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
47 2561 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
48 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
49 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
50 2561 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
51 2561 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
52 2561 แขวงทางหลวงปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
53 2561 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3(ปทุมธานี) ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
54 2561 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
55 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
56 2561 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
57 2561 สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
58 2561 สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
59 2561 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
60 2561 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ภาพถ่ายดาวเทียม ปทุมธานี
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา