จังหวัด เพชรบุรี

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
41 2561 สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
42 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
43 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
44 2561 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
45 2561 สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
46 2561 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
47 2561 เรือนจำกลางเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
48 2561 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
49 2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
50 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
51 2561 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
52 2561 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
53 2561 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
54 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
55 2561 สำนักงานเขตพืี้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
56 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
57 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
58 2561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
59 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
60 2561 หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.2 เพชรบุรี ภาพถ่ายดาวเทียม เพชรบุรี
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา