จังหวัด ภูเก็ต

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
41 2561 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
42 2561 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
43 2561 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
44 2561 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
45 2561 สถานีรายงานภูเก็ต (กองทัพอากาศ) ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
46 2561 สถานีวิทยุกรมการรักษาดินแดน จังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
47 2561 สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
48 2561 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
49 2561 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
50 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
51 2561 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
52 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
53 2561 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
54 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
55 2561 โครงการชลประทานภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
56 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
57 2561 ด่านตรวจพืชท่าเรือภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
58 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
59 2561 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
60 2561 แขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา