จังหวัด สงขลา-หาดใหญ่

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
41 2561 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
42 2561 สำนักงานศาลาธนารักษ์ 2 ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
43 2561 ศาลแรงงานภาค 9 ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
44 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
45 2561 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (เขต 9) จังหวัดสงขลา ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
46 2561 ศาลปกครองสงขลา ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
47 2561 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดสงขลา ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
48 2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
49 2561 ศาลแขวงสงขลา ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
50 2561 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
51 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
52 2561 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสงขลา ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
53 2561 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
54 2561 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.2 จังหวัดสงขลา ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
55 2561 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
56 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
57 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
58 2561 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
59 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
60 2561 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ภาพถ่ายดาวเทียม สงขลา-หาดใหญ่
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา