จังหวัด พิษณุโลก

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
41 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
42 2561 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
43 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
44 2561 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
45 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
46 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
47 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
48 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
49 2561 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
50 2561 สำนักงานชลประทานที่ 3 ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
51 2561 โครงการชลประทานพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
52 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
53 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
54 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
55 2561 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
56 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
57 2561 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
58 2561 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
59 2561 สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
60 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 8 ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา