จังหวัด ลำปาง

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
41 2561 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
42 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
43 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
44 2561 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
45 2561 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
46 2561 ด่านกักกันสัตว์ลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
47 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
48 2561 แขวงทางหลวงชนบทลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
49 2561 สำนักงานบำรุงทางลำปางที่ 2 ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
50 2561 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
51 2561 ศูนย์สร้างทางลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
52 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
53 2561 แขวงการทางลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
54 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
55 2561 สำนักจัดการทรัพยากร ป่าไม้ที่3 (ลำปาง) ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
56 2561 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
57 2561 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
58 2561 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
59 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
60 2561 สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา