จังหวัด ภูเก็ต

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
61 2561 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 (ภูเก็ต) ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
62 2561 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
63 2561 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ภูเก็ต) ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
64 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
65 2561 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
66 2561 หน่วยจัดการต้นน้ำเกาะภูเก็ต-ตะกั่วป่า ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
67 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
68 2561 ด่านตรวจสัตว์ป่าท่ารือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
69 2561 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
70 2561 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
71 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
72 2561 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
73 2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
74 2561 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
75 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
76 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
77 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
78 2561 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
79 2561 สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
80 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ภาพถ่ายดาวเทียม ภูเก็ต
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา