จังหวัด พิษณุโลก

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
61 2561 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
62 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
63 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
64 2561 ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
65 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
66 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
67 2561 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
68 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
69 2561 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
70 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
71 2561 สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
72 2561 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
73 2561 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
74 2561 แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
75 2561 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
76 2561 ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
77 2561 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
78 2561 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
79 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 3 ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
80 2561 สำนักทรัพยากรน้ำภาค 9 ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา