จังหวัด ลำปาง

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
61 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
62 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
63 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
64 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
65 2561 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
66 2561 ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 3 ลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
67 2561 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
68 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
69 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
70 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
71 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
72 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
73 2561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
74 2561 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
75 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
76 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
77 2561 ศูนย์ระบาดวิทยาภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
78 2561 ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
79 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
80 2561 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา