ทุกจังหวัด

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
1 2555 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รูปภาพ นครศรีธรรมราช
2 2559 ศาลจังหวัดกระบี่ ภาพถ่ายดาวเทียม กระบี่
3 2555 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์ รูปภาพ นครศรีธรรมราช
4 2555 สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปภาพ นครศรีธรรมราช
5 2555 ที่ทำการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักชลประทาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปภาพ นครศรีธรรมราช
6 2555 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช รูปภาพ นครศรีธรรมราช
7 2555 ศาลแขวงนครศรีธรรมราช รูปภาพ นครศรีธรรมราช
8 2559 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
9 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์ ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
10 2559 สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
11 2559 ที่ทำการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักชลประทาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
12 2559 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
13 2559 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
14 2559 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (แจ้งวัฒนะ) ภาพถ่ายดาวเทียม กรุงเทพมหานคร
15 2548 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (แจ้งวัฒนะ) รูปภาพ กรุงเทพมหานคร
16 2549 สะพานแม่ฟ้าหลวง กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย (2536) รูปภาพ เชียงราย
17 2559 สะพานแม่ฟ้าหลวง กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงราย
18 2553 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ รูปภาพ เชียงใหม่
19 2559 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภาพถ่ายดาวเทียม เชียงใหม่
20 2553 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 รูปภาพ เชียงใหม่
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | 81 | | 82 | | 83 | | 84 | | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | 90 | | 91 | | 92 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา