จังหวัด นครศรีธรรมราช

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
1 2559 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
2 2559 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพาณิชย์ ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
3 2559 สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
4 2559 ที่ทำการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช สำนักชลประทาน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
5 2559 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
6 2559 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
7 2560 ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
8 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
9 2560 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
10 2560 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนครศรีธรรมราช ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
11 2560 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
12 2560 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
13 2560 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
14 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
15 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
16 2560 ศูนย์กามโรคเขต 11 ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
17 2560 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
18 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
19 2560 สำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
20 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา