จังหวัด พิษณุโลก

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทข้อมูล
จังหวัด
ดูข้อมูล
1 2548 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
2 2559 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 จังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
3 2559 สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
4 2559 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 พิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
5 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
6 2559 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
7 2559 ศาลจังหวัดพิษณุโลก แผนกคดี เยาวชน และครอบครั ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
8 2559 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
9 2559 วนอุทยานม่อนพระยาแช่ ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
10 2561 สำนักงานสรรพากรภาค 7 ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
11 2561 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
12 2561 สำนักงานอัยการเขต 6 ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
13 2561 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สภากาชาดไทย ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
14 2561 สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
15 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
16 2561 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
17 2561 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
18 2561 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
19 2561 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
20 2561 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา