ทุกจังหวัด

ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทงาน
จังหวัด
ดูข้อมูล
1 2544 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมือง ศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันตก : เพชรบุรี (ฉบับเต็ม) รายงานการประชุม เพชรบุรี
2 2544 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมือง ศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันตก : เพชรบุรี รายงานการประชุม เพชรบุรี
3 2539 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมือง ศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต (ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี) รายงานการประชุม ภูเก็ต
4 2544 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมือง ศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันตก : ราชบุรี (ฉบับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ) เอกสารอื่นๆ ราชบุรี
5 2537 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี (ฉบับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ) เอกสารอื่นๆ สุราษฎร์ธานี
6 2543 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ (ฉบับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ) เอกสารอื่นๆ สุรินทร์
7 2546 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ) เอกสารอื่นๆ อุบลราชธานี
8 2531 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองหลัก ภาคเหนือ : เชียงใหม่ (ฉบับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว) เอกสารอื่นๆ เชียงใหม่
9 2531 สรุปรายงานสำหรับผู้บริหาร แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองภาคเหนือ : เชียงใหม่ เอกสารอื่นๆ เชียงใหม่
10 2539 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้ จังหวัดกระบี่ (ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี) เอกสารอื่นๆ กระบี่
11 2535 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น (ฉบับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ) เอกสารอื่นๆ ขอนแก่น
12 2535 สรุปรายงานสำหรับผู้บริหาร แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น (ฉบับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ) เอกสารอื่นๆ ขอนแก่น
13 2533 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองหลักภาคตะวันออก : ชลบุรี (ฉบับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ) เอกสารอื่นๆ ชลบุรี
14 2537 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้ : นครศรีธรรมราช (ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี) เอกสารอื่นๆ นครศรีธรรมราช
15 2537 สรุปรายงานสำหรับผู้บริหาร แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี) เอกสารอื่นๆ นครศรีธรรมราช
16 2543 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้ จังหวัดพังงา (ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี) เอกสารอื่นๆ พังงา
17 2537 แผนหลักการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองศูนย์กลางความเจริญ : จังหวัดระยอง (รายงานฉบับสมบูรณ์) เอกสารอื่นๆ ระยอง
18 2534 สรุปรายงานสำหรับผู้บริหาร แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองภาคใต้ : สงขลา - หาดใหญ่ เอกสารอื่นๆ สงขลา-หาดใหญ่
19 2534 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองภาคใต้ : สงขลา - หาดใหญ่ เอกสารอื่นๆ สงขลา-หาดใหญ่
20 2535 แผนและผังการใช้ที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เอกสารอื่นๆ มุกดาหาร
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 

   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา