ปี พ.ศ. :   ถึง  
***แสดงเฉพาะ ปี พ.ศ. ที่มีการนำเข้าข้อมูลแล้ว

จังหวัด :

ประเภทงาน :

หัวข้อ :

                         


ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทงาน
จังหวัด
ดูข้อมูล
1 2544 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมือง ศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันตก : เพชรบุรี (ฉบับเต็ม) แผนหลักการใช้ที่ดิน เพชรบุรี
2 2541 ผังแม่บทศูนย์ราชการและแผนปฏฺิบัติการตามผังแม่บทในเมืองหลัก : ขอนแก่น ผังแม่บทศูนย์ราชการ ขอนแก่น
3 2555 ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม นครศรีธรรมราช
4 2544 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมือง ศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันตก : เพชรบุรี แผนหลักการใช้ที่ดิน เพชรบุรี
5 2539 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมือง ศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต (ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี) แผนหลักการใช้ที่ดิน ภูเก็ต
6 2559 ศาลจังหวัดกระบี่ รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม กระบี่
7 2544 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมือง ศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันตก : ราชบุรี (ฉบับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ) แผนหลักการใช้ที่ดิน ราชบุรี
8 2540 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพนครและเมืองหลัก มติคณะอนุกรรมการ ราชบุรี
9 2537 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองภาคใต้ : สุราษฎร์ธานี (ฉบับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ) แผนหลักการใช้ที่ดิน สุราษฎร์ธานี
10 2543 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ (ฉบับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ) แผนหลักการใช้ที่ดิน สุรินทร์
11 2546 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ) แผนหลักการใช้ที่ดิน อุบลราชธานี
12 2531 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองหลัก ภาคเหนือ : เชียงใหม่ (ฉบับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว) แผนหลักการใช้ที่ดิน เชียงใหม่
13 2531 สรุปรายงานสำหรับผู้บริหาร แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองภาคเหนือ : เชียงใหม่ แผนหลักการใช้ที่ดิน เชียงใหม่
14 2536 ผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผังแม่บทศูนย์ราชการ เชียงใหม่
15 2539 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้ จังหวัดกระบี่ (ฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี) แผนหลักการใช้ที่ดิน กระบี่
16 2535 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น (ฉบับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ) แผนหลักการใช้ที่ดิน ขอนแก่น
17 2535 สรุปรายงานสำหรับผู้บริหาร แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น (ฉบับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ) แผนหลักการใช้ที่ดิน ขอนแก่น
18 2541 ผังแม่บทศูนย์ราชการและแผนปฏฺิบัติการตามผังแม่บทในเมืองหลัก : ขอนแก่น (ฉบับเสนอคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ) ผังแม่บทศูนย์ราชการ ขอนแก่น
19 2533 แผนการใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐในเมืองหลักภาคตะวันออก : ชลบุรี (ฉบับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ) แผนหลักการใช้ที่ดิน ชลบุรี
20 2540 ผังแม่บทศูนย์ราชการและแผนปฏฺิบัติการตามผังแม่บทในเมืองหลัก : ชลบุรี (ฉบับนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ) ผังแม่บทศูนย์ราชการ ชลบุรี
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | 81 | | 82 | | 83 | | 84 | | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | 90 | | 91 | | 92 | | 93 | | 94 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 
   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา