ปี พ.ศ. :   ถึง  
***แสดงเฉพาะ ปี พ.ศ. ที่มีการนำเข้าข้อมูลแล้ว

จังหวัด :

ประเภทงาน :

หัวข้อ :

                         


ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทงาน
จังหวัด
ดูข้อมูล
1121 2561 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
1122 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
1123 2561 ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
1124 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
1125 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
1126 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
1127 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
1128 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พังงา
1129 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 39 พิษณุโลก รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
1130 2561 สำนักงาน กศน. จังหวัดพิษณุโลก รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
1131 2561 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
1132 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
1133 2561 สำนักงานปัองกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
1134 2561 ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
1135 2561 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
1136 2561 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2 รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
1137 2561 สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
1138 2561 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
1139 2561 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
1140 2561 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม พิษณุโลก
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | 81 | | 82 | | 83 | | 84 | | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | 90 | | 91 | | 92 | | 93 | | 94 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 
   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา