ปี พ.ศ. :   ถึง  
***แสดงเฉพาะ ปี พ.ศ. ที่มีการนำเข้าข้อมูลแล้ว

จังหวัด :

ประเภทงาน :

หัวข้อ :

                         


ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทงาน
จังหวัด
ดูข้อมูล
1361 2561 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1362 2561 ที่ทำการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1363 2561 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1364 2561 บ้านพักข้าราชการสรรพสามิตจังหวัดลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1365 2561 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1366 2561 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1367 2561 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1368 2561 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1369 2561 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1370 2561 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1371 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1372 2561 ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1373 2561 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1374 2561 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1375 2561 สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1376 2561 โครงการชลประทานลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1377 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1378 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1379 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1380 2561 สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | 81 | | 82 | | 83 | | 84 | | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | 90 | | 91 | | 92 | | 93 | | 94 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 
   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา