ปี พ.ศ. :   ถึง  
***แสดงเฉพาะ ปี พ.ศ. ที่มีการนำเข้าข้อมูลแล้ว

จังหวัด :

ประเภทงาน :

หัวข้อ :

                         


ลำดับ
ที่
ปี พ.ศ.
หัวข้อ
ประเภทงาน
จังหวัด
ดูข้อมูล
1401 2561 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1402 2561 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1403 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1404 2561 สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1405 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1406 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1407 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1408 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1409 2561 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1410 2561 ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 3 ลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1411 2561 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1412 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1413 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1414 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1415 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1416 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1417 2561 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1418 2561 สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1419 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
1420 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม ลำปาง
|<หน้าแรก<ก่อนหน้า   | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | 70 | | 71 | | 72 | | 73 | | 74 | | 75 | | 76 | | 77 | | 78 | | 79 | | 80 | | 81 | | 82 | | 83 | | 84 | | 85 | | 86 | | 87 | | 88 | | 89 | | 90 | | 91 | | 92 | | 93 | | 94 |  ถัดไป > หน้าสุดท้าย >|

 
   หน้าหลัก

   เกี่ยวกับศูนย์ราชการ

   มติคณะรัฐมนตรี
   มติคณะรัฐมนตรี (จังหวัด)


   กศร.

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา

   คณะอนุกรรมการฯ

   คำสั่ง/ระเบียบ/กฏหมาย
   ประวัติความเป็นมา
   คู่มือการพัฒนาระบบศูนย์ราชการ

   แผนหลักการใช้ที่ดิน

   ผังแม่บทศูนย์ราชการ

   รูปภาพ/แผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียม

   การประสานจังหวัด

   ค้นหา

   เปรียบเทียบข้อมูล

   ติดต่อเรา